วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

เตรียมตัวจัดทัพธุรกิจ SME สู่ตลาดทุน

ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์) ผจก./ผอ.รร.ธีรภาดาเทคโนโลยี
ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง 
"เตรียมตัวจัดทัพธุรกิจ SME สู่ตลาดทุน"
ณ โรงแรมไหมไทย  ห้องไหมฟ้า
1-01-2011
ภาพข่าว  รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น