วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ธีรภาดามอบสื่อการเรียน รร.สหคามวิทยา อ.จตุรฯ

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
มอบสื่อการเรียนใน "โครงการ พี่เพื่อน้อง "
ให้กับ ร.ร.สหคามวิทยา  อ.จตุรฯ
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนธีรภาดา ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์) เป็นผู้มอบ
และพร้อมกันนี้ได้แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน
วันที่ 11 ธันวาคม 2554 


ภาพข่าว  รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น