วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

ทำบุญวันเกิด คุณเชษฐ์พงศ์ 27 ธ.ค.53

27 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์) ผจก./ผอ.รร.ธีรภาดาเทคโนโลยี
ทำบุญและบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
28 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา
ภาพข่าวโดย_ น.ส.รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
โทร.043-519 661 - 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น