วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

ธีรภาดาทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ ..บ้าน วัด โรงเรียน

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
จัดโครงการ "ทำบุญตักบาตร" หน้าเสาธงทุกเช้าวันพุธของสัปดาห์
เป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและสังคม
ตามวงจร "บ้าน วัด โรงเรียน"
วันที่ 12-01-2011

ภาพข่าวโดย _งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี
โทร.043-519 661 -3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น