วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

ผอ.ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อร้อยเอ็ด เขต 3

 ผอ.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
อ.โพนทอง  จ.ร้อยเอ็ดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น