วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

มอบสื่อ รร.บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โครงการ "พี่เพื่อน้อง"
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยีมอบสื่อการศึกษา TV.21"  จำนวน 1 เครื่อง
ให้กับโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสนับสนุนการศึกษาและมีจำนวนนักศึกษามาเรียนต่อธีรภาดาในปี 2553
โดยมีนายสนธยา ราชทะคันที รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
พร้อมด้วยน.ส.รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ และตัวแทนศิษย์เก่า รร.บ้านสองห้อง
เข้ามอบณ หอประชุมโรงเรียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
มอบของที่ระลึก

โควต้าเรียนฟรี โควต้า 2 เปิดรับสมัครแล้ว
ถึง 31 มีนาคม 2554
................................
ภาพข่าวโดย...รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ  งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี  โทร.043-519 661 -3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น