วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

แนะแนวรร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 25-1-54

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยีนำโดย ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์)
ผอ.โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี พร้อมด้วย น.ส.รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ หน.งานประชาสัมพันธ์
และน.ส.ปนัดดา สุทธิประภา งานประชาสัมพันธ์ เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ
ด้านสายอาชีพ ณ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 25 มกราคม 2554
ผอ.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล มอบของที่ระลึกให้กับครูแนะแนว
จำนวน 2 ท่านที่คอยดูแลประสานงานตลอดจนจบการบรรยาย


ภาพข่าวโดย_งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี  โทรศัพท์ 043-519 661 - 3  สมัครเรียนต่อ 106

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น