วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ธีรภาดาเทคโนโลยีออกค่ายบริการชุมชน ใช้โปรแกรม AEP.รร.เวฬุวันวิทยา อ.ธวัชบุรี

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี ออกค่ายบริการชุมชน
นำโดยแผนกวิชาสัมพันธ์ 
อ.ณภัทริน  เภาพาน หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.วิยะดา บุญภูงา
อ.สุวดี หล้าก่ำ, อ.ปฐมาวดี  คำไฮ, อ.เหมยหลิน, อ.จักรพรรณ จันทร์หอม
น.ส.ภธิดา  เวียงนนท์ และะนักศึกษาชมรมได้ออกค่ายบริการวิชาการชุมชน
โดยการนำโปรแกรม AEP.ไปใช้ในกิจกรรมการสอน ณ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
 (โรงเรียนบ้านหนองไผ่) ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 26 มกราคม 2554นักเรียนร่วมสนุกตอบคำถาม


ข้อมูลและภาพโดย...อ.ณภัทริน เภาพาน และแผนกวิชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวโดย_ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี  โทร.043-519 661 - 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น