วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบรมหลักสูตร แนวทางการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เข้าอบรมหลักสูตร
 " แนวทางการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา  รุ่นที่ 3 " (อาชีวศึกษา)
.....................................................
ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล (กิตติมศักดิ์)  ผอ.วิทยาลัย มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฯ โดย
อ.จิตติพร แสนขว่าง และ อ.อเนก นาคเจริญ งานปกครองเข้าอบรมหลักสูตร
 " แนวทางการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา  รุ่นที่ 3 " (อาชีวศึกษา)
ณ ห้องประชุม  ๗๒ พรรษามหาราชินี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
กรุงเทพ ฯ วันที่ 15  สิงหาคม 2554


ขอบคุณข้อมูลภาพ_จาก อ.จิตติพร แสนขว่าง และอ.อเนก  นาคเจริญ งานปกครอง
เผยแพร่ข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
..................................................................................
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น