วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าแถวตอนเช้า

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่มาสาย และไม่เข้าแถวตอนเช้า
ออกกำลังกายสัก 3 - 4 รอบ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น