วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บริษัทเอ็นเคแม็คคาทรอนิค จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมวิทยาลัย'ธีรภาดา

บริษัทเอ็นเคแม็คคาทรอนิค จ.นครราชสีมา
เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาและมอบทุนการศึกษา
คุณอนุรักษ์  สาลีแก้ว ผจก.ฝ่ายบุคคลพร้อมคณะเข้าเยี่ยมและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ข้อมูลกับนักศึกษาในการตัดสินใจไปฝึกประสบการณ์ทั้งนักเรียนปกติ และทวิภาคี
พร้อมนี้บริษัทยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จะเดินทาง
ไปฝึกประสบการณ์ จำนวน 17 คน เป็นเงิน 8,500 บาท 
โดยมีนางสาวละออง ทิณบุตร รองฯ ฝ่ายวิชาการ นายสนธยา ราชทะคันที รอง ฯ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ  พร้อมหัวหน้าแผนกวิชา และงานฝึกประสบการณ์ ให้การต้อนรับ
พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
ณ อาคารอำนวยการ  วันที่ 8  สิงหาคม 2554
เผยแพร่ภาพข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
..............................................................................................................
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 / 2554 
โทร.043 - 519 661 -3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น