วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงานที่อู่รุ่งเรือง ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
นำโดยคณะครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษา ปวสช.1 แผนกวิชาช่างยนต์
 เข้าศึกษาดูงานที่อู่รุ่งเรือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
ประกอบการเรียนรายวิชาเครื่องกล
วันที่ 4 สิงหาคม 2554

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษามอบของที่ระลึกให้กับอู่รุ่งเรือง

ขอบคุณภาพจาก _อ.สุนทรา จตุเทน ครูช่างยนต์
เผยแพร่ข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ  หน.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

.............วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา .............
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 / 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น