วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์) ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา มอบหมายให้
อ.วรัชญา สิริพัฒนโรจน์ นำนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  จำนวน  ๑๐  คน  เข้ารับการอบรมในโครงการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จัดอบรมโดยคลีนิควัยใส รพ.ร้อยเอ็ด
  อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์   ชั้น  ๗ 

บรรยากาศเปิดงานกระทบไหล่อดีตนางสาวไทย

สาววิทยาลัย'ธีรภาดา ก็สวยไม่แพ้กัน
........................................................................
ขอบคุณข้อมูลภาพจาก : อ.วรัชญา สิริพัฒนโรจน์
เผยแพร่ข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ  หน.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  โทร.043-519 661 - 3
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด    วันที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๕๔  
เพื่อความรู้ที่ได้รับนักศึกษาจะได้นำมาเป็นข้อคิด รู้เท่าทันการใช้ชีวิตในสังคม และรั้ววิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษายังได้กระทบไหล่คนดังอย่างอดีตรองนางสาวซึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ด  คือ นางสาวแสงธรรม   มีชูชัย   ที่มาร่วมงนในครั้งนี้อีกด้วย
...............ภาพบรรยากาศการอบรม .............

1 ความคิดเห็น: