วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา ณ โรงแรมสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด

 โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
โดยแผนกวิชาสามัญ ควบคุมดูแลทีมโดย อาจารย์สิริพร ระดาฤทธิ์
นำนักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
 ในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ.2554
วันที่ 28 มิถุนายน 2554
ณ โรงแรมสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด


เผยแพร่ข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น