วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เตรียมตัวก่อนเลือกตั้ง จากสนง.กกต.ร้อยเอ็ด

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
จัดบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนไปเลือกตั้งจริง
ในวันที่ 3 ก.ค.54  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศิริพงษ์ มุขศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด
พร้อม ร.ต.อ.นิยม  เพ็ชรโกมล หัวหน้างานพรรคการเมือง สนง.กกต.ร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  ณ หน้าเสาธง
วันที่ 23 มิถุนายน 2554


นักเรียนตั้งใจฟังกันอย่างดี


บันทึกภาพร่วมกันหลังบรรยายเสร็จ


เผยแพร่ภาพข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น