วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี นำนักเรียน นักศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย  ต.มะอึ  อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ดขอบคุณข้อมูลภาพจาก_ อ.จิตติพร  แสนขว่าง และ อ.สิริพร  ระดาฤทธิ์
เผยแพร่ข่าวโดย_งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น