วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มอบรางวัลหนุ่มสาว T-TECH & มิสอินเตอร์

...ยินดีกับดอกไม้งามทั้งหลายของธีรภาดา...

นางเสาวลักษณ์ จิตติมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดหนุ่มสาว T-TECH และ Miss International
เนื่องในวันไหว้ครู ที่ผ่านมา
มอบ ณ หน้าเสาธง วันที่ 5  กรกฏาคม 2554


โฉมหน้าสาวมิสอินเตอร์ฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายแผนงาน
เผยแพร่โดย นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ .....งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ธีรภาดาเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น