วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อบรมเรื่องประกันภัย ใกล้ตัว

โรงเรียนธ๊รภาดาเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้
เรื่อง การประกันภัย ให้บกับนักเรียน นักศึกษา ชมรมยุวฑูต เถ้าแก่น้อย ฯลฯ 
โดยมีอาจารย์กิตติศักดิ์ มะลัยเป็นผู้ดูแล
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 3 หน่วยงาน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.ร้อยเอ็ด
จากนั้น ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล (กิตติมศักดิ์ ) ผอ.รร.ธีรภาดาเทคโนโลยี
ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร  ณ ห้องประชุม 2105 
วันที่ 29 มิถุนายน 2554

ภาพบรรยากาศการรับฟังบรรยายพิเศษ


ขอบคุณข้อมูลจาก อ.กิตติศักดิ์ มะลัย
เผยแพร่โดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น