วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัย'ธีรภาดาเข้าอบรม HAPPY WORKPLACE 3.0 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

HAPPY WORKPLACE 3.0
วิทยาลัย'ธีรภาดา เข้าร่วมอบรมการสร้างสุขในองค์กร
 HAPPY WORKPLACE 3.0 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
วันที่ 5 มีนาคม 2555
เผยแพร่โดย_งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น