วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัผอยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์) ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานต่าง ๆ
บรรยายพิเศษที่วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด


รับของที่ระลึกจากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

เผยแพร่โดย_งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น