วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ต้อนรับพี่กลับบ้าน

การปัจฉิมนิเทศนักเรียนปวช.2 และ ปวส.2 
ที่กลับมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้อง 2306 - 7  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
วันที่  20 ตุลาคม 2554
เผยแพร่ภาพข่าว_งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
                             วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น