วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีจับฉลากทุนเรียนฟรี ประจำปี 2554

วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
จัดพิธีจับฉลากทุนเรียนฟรี ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปี 2554
โดยมี ดร.เชษฐ์พงศ์  ชัยคณารักษ์กูล (กิตติมศักดิ์) ผอ.รร.ธีรภาดาเทคโนโลยี
เป็นประธานในพิธี พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมลุ้น กรจับฉลากระดับ ปวส.ที่หอง 2105 
นักเรียนระดับ ปวช.เซ็นต์สัญญารับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ ห้อง 2306 - 7
ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนที่มารอจับฉลาก ระดับ ปวส.
ปวช.1 รับฟังคำชี้แจงก่อนเซ็นต์สัญญารับทุน

 


 
บรรยากาศการลงทะเบียนรายงานตัวจับฉลาก
 

ภาพข่าว_งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี   โทร.043-519 661 - 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น