วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวไทยรัฐ หน้า 10 ธีรภาดามอบทุนเรียนฟรี

ข่าวไทยรัฐ หน้า 10
ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2554

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี โดย ดร.เชษฐ์พงศ์ (กิตติมศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ระดับปวส.
ให้กับ นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ทุน
..................................
เผยแพร่ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 043-519 661 - 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น