วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธีรภาดามอบอุปกรณ์การศึกษา รร.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว สุวรรณภูมิ

โครงการ "พี่เพื่อน้อง"
ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์) ผจก. / ผอ.โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์ น.ส.รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ นายปรเมศรว์ วิชัย และตัวแทนศิษย์เก่า
ร.ร.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว  อ.สุวรรณภูมิ จำนวน 5 คน เข้ามอบอุปกรณ์การศึกษา TV.29"
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยมีนายรังสี พลสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ
พร้อมคณะครู และนักเรียนกว่า 400 คน
รับมอบที่หน้าเสาธง วันที่ 21 ธันวาคม 2553ภาพข่าวโดย น.ส.รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี  โทร.043-519 661  ต่อ 106

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น