วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น