วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รร.ธีรภาดาเทคโนโลยีจับมือกับสพท.มธ. เขต 27

ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล (กิตติมศักดิ์)ผจก./ผอ.รร.ธีรภาดาเทคโนโลยี มอบหมายให้ รองฯผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ น.ส.ละออง  ทิณบุตร และรองฯ สนธยา ราชทะคันที รองฯ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจาก ผอ.ชาตรี ชาปะวัง ในการจัดโครงการอบรมพัฒนาครูแนะแนวทั้ง 65 โรงเรียนมัธยมในจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น